jueves, 2 de febrero de 2017

PRIMERA ANALISI DEL DOCUMENT DEFINITIU DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS

Nivell d'aigua, despres de les últimes pluges, al toll de Vall Gran, que finalment no serà al Catàleg de proteccions d'Alacant.


Finalment, i després de molt treballar i d'esperar, ha eixit publicada tota la documentació definitiva sobre el Catàleg de Proteccions d'Alacant i l'Estudi del Paisatge.
En este enllaç ho podreu consultar: CATÀLEG DE PROTECCIONS D'ALACANT I DOCUMENTACIÓ ANNEXA.

De totes les nostres propostes, pareix ser que només s'han acceptat la inclusió de la carrasca (Quercus ilex) de la Canyada del Fenollar, la zona de dunes i dunes fòssils d'Aiguamarga, i només la part final del barranc de les Ovelles.

Totes les altres (que en van ser un fum) res de res. I per allò que ho sentim greument es per la zona o sistema humit de la Vall Gran, al Moralet. Perquè creiem firmement que posseeix prou valors naturals com per a ser designada si més no a nivell municipal, un Espai Natural Protegit

Només podem dir (a l'aguait de les contestacions a les nostres al·legacions) que malgrat que estem contents que es comence a protegir el territori, es tracta d'un catàleg i un estudi del Paisatge de mínims, molt conservadors.

No assegura la mínima connectivitat ni permeabilitat ecològiques al terme municipal; obvia elements naturals que inclús poden resultar un risc (diferents barrancs i rambles com l'Alabastre, el Pepior, Rambutxar,...); obvia les possibilitats de restauració paisatgística, ecològica, o ambiental; que obvia exemplars vegetals la singularitat dels quals resideix en la seua raresa o excepcionalitat - carrasques i margallons de Rabassaargània d'Orgègia -; que obvia els afloraments triàsics del terme municipal; que obvia la presència d'endemismes vegetals i la presència d'animals singulars. Que s'oblida d'elements i infraestructures tradicionals i antigues (mines d'argent viu, la bassa de La Deseada,...).

Al cap i a la fi tota una llàstima. Nosaltres continuarem estudiant i divulgant la natura de l'Alacantí i les seues rodalies; i trobant la forma de augmentar-hi la seua protecció.