sábado, 11 de febrero de 2017

Editat el primer número de NATURA LUCENTINA

http://www.bibliografia.hyla.es/Publicaciones/Publicaciones.htm
Després de molt de temps, per fi el 1r volum de NATURA LUCENTINA la revista de caracter científic i divulgatiu a escala local, editada per la Societat HYLA, i amb la que col·labora el Grup STENELLA, veu la llum. Mitjançant l'enllaç insertat al logo de la resvista podreu accedir al lloc web d'HYLA on es posen a l'abast de tothom els números o volums que es vagen editant.

La revista es només en format digital, amb el seu corresponent ISSN y amb llicència CC, per a que tots puguen gaudir d'un coneixement lliure de l'entorn d'Alacant, la seua comarca i les zones més propinqües.

En la cantonada superior dreta d'este blog també trobareu el logo enllaçat amb el qual accedir-hi.

La col·laboració - amb l'enviment d'artícles - amb la revista, així com la regulació dels artícles s'hi indica a les últimes pàgines.