jueves, 19 de noviembre de 2015

ESPAIS D'INTERÉS NATURAL AL TERME MUNICIPAL D'ALACANT.

Al terme municipal d'Alacant, encara que molt "empresonat" pel ciment, pel formigó, i per l'asfalt hi existeixen raconets o indrets d'un alt valor ecològic i/o conservacionista (si més no a nivell local o municipal la seua protecció o bona gestió augmentaria la qualitat ambiental del municipi).


Caldria fer en primer lloc una distinció entre les zones -legalment- protegides, i les que no ho estan, però que contenen algun valor conservacionista. A més són molt diverses: zones litorals o costaneres, matolls, zones humides, barrancs, etc.

A) Espais amb algú tipus de protecció legal:

 

Espais Naturals Protegits:

A)  Microrreservas de Flora (accés al llistat resum):
B)  Reserva Marina: Illa de Tabarca (evidentment la zona submarina).

 

Monts d'Utilitat Pública (accés a catàleg PDF de la G.V.):

 • Els Talls i la Murta (AL040AL1014).
 • Collaet i Cases de Ripoll (AL038AL1011).
 • Serreta Negra i Serreta de la Torre (AL030AL1008).
 • Lloma Negra i Pla dels Llops (AL039AL1016).
 • Fenollar i Pla del Rotar (AL121AL1017).
 • Saladar de Fontcalent (AL110AL1072).
 • Torresella i Coronela (AL3021).
 • Les Indies i Ballestera (AL028AL1010).
 • San Pascual, Barranc de l'Infern i Desert (AL114AL1012).
 • Orgegia i Llomes (AL029AL1013).
 • Lo Seguin (AL1073).
 • Cap de l'Horta (AL059AL1007).
 • Barranc del Bon Hivern (AL120AL1009).
 • Corral del Marqués (AL026AL1070).
 • Bec de l'Àguila (AL041AL1048).

B) Espais sense cap protecció legal (malgrat el seu interés naturalístic):Referències:


Nota: esta entrada s'anirà actualitzant conforme es descobreixen més llocs o es troben més recursos a la xarxa (enllaços).