domingo, 16 de julio de 2017

Trithemis kirbyi: La libèl·lula testimoni del canvi climàtic.

La "pipa aureolada" (T. kirbyi), com es pot conèixer esta libèl·lula en llengua vernàcula, és un exemple més - com pot ser el pinsà trompeter (Bucanetes githagineus) - de la "invasió" que se està produint a la Península Ibèrica d'elements faunístics al·lòctons, en especial provinents del Nord d'Àfrica - en el cas de fauna terrestre, ja que a nivell marí també n'estan produint -, a causa del canvi climàtic i calfament global que provoca la migració natural  d'estes especies a latituds més altes, es a dir més al nord (en el nostre hemisferi).

I no hem caigut en això fins que no ha sigut identificada, després dels treballs duts a terme en el marc del III Bioblitz HYLA, en la zona de Vall Gran Est. A més la zona es propicia per a esta espècie; matollar sec amb zones humides a prop. Per això que hi havia una gran abundància d'esta espècie. Es fotografiarem un parell d'individus un de cada sexe.

La distribució original d'esta espècie era des de la pràctica totalitat del continent africà - excepte les regions de bosc plujós equatorial fins el sud d'Àsia, passant per la península Aràbiga.

T. kirbyi (femella)T. kirbyi (mascle)


Segons la bibliografia consultada, la primera cita a la península Ibèrica fou a Màlaga el 2008, i ja pel 2012 es confirmà la seua presència a Gaibiel (Castelló), Bolbaite (València) i Arnes (Tarragona). Per descomptat, això suposava que per haver arribat tant al nord, hauria d'haver colonitzat primer terres més al sud. Però, no és fins el 2014 que es confirma la suposada presència d'esta espècie al migjorn valencià, concretament en el Pinòs.


Més informació: