lunes, 25 de julio de 2016

Herniaria fruticosa L. Nova espècie vegetal gípsícola i endèmica en Vall Gran.
Acabem de realitzar una troballa d'interès ecològic i naturalístic per a esta zona d'algepsars del Moralet.
És tracta de l'endemisme ibero-llevantí Herniaria fruticosa L.; Fam Caryophyllaceae. Noms vernàculs: Arenària, herba de la pedra, trencapedres / herniaria de los yesos, matilla de la orina, hierba del sapo.
Planta especialitzada a viure sobre sòls amb guix (algesp).
La podem trobar tant al sector oest del sistema humit, per on discorre la rambleta i tenim el toll d'aigües permanents, com al sector nord-est (albardinal dens, on s'acumulen les aigües d'escorrentia). 


De fet va ser confosa, en primera instància, amb la Suaeda pruinosa quan es tractava d'identificar un exemplar del sector oest - també, cal dir-ho, l'estat de la planta i de les seues flors no era el millor per tal de fer una identificació acurada - . Amb el mostreig del passat maig, al sector nord-est, en l'extens i dens albardinal trobaren un parell de mates amb millor estat. Això va facilitar la seua identificació que significa l'existència a tota l'àrea, d'un nou endemisme gipsícola.


Més:
http://www.floracatalana.net/herniaria-fruticosa-l-